U

**************************************************************

Urbani Augustinus, natione Italus, Alumnus Provinciae Marchiae Anconitanae, Filius Coenobii Offidani, vixit Saeculo 17. S. Theologiae Magister; vir magnae scientiae et sanctae vitae, moderatus est Provinciam Marchiae Anconitanae. Anno 1273 Jacobus Diatalevius Prior Lancianensis ad Coenobium Offidanum miraculosam Sacrae Eucharistiae hostiam Lanciano transtulit, hujus rei Mag. Urbani nobis reliquit: [P. 951]  

Narrationem prolixam anno 1625 typis mandatum.

Thomas de Herrera in Alphabeto Augustiniano, tomo II, pag. 219, col. I. Madriti 1644.

Philippus Elssius in Encomiastico Augustiniano, pag. 103. Bruxellis 1654.

**************************************************************

Urbinas Bartholomaeus, vide Lit. C. Carussis Bartholomaeus Urbinas.

**************************************************************

Urie Theodoricus, natione Germanus, Alumnus Provinciae Thuringiae et Saxoniae, Filius Coenobii Osnabrugensis, vixit Saeculo 15. Vir pietate et doctrina clarus, in agendis circumspectus, in disputando acutus et in praedicando elegantissimus. Schiphowerus filius ejusdem Conventus, et coaetaneus in ejus laudem his excurrit verbis in suo chronico Comitum Oldenburgensium, cap. 9, fol. 172 ad annum 1446 circa idem tempus vixerunt in Conventu Osnabrugensi Ordinis Fratrum Eremit. D. P. Augustini duo luminaria mundi. Primus fuit Venerabilis Lector Johannes de Widenbrugge. Vir sincerus et doctus, quis ejus clarius librum Ecclesiastem explanavit? Ignoro. Quem librum vaniloquium intitulavit, et in duas partes divisit etc. Secundus fuit doctissimus Lector Didericus Unge, qui fuit vir magnae scientiae et sanctitatis, et in scripturis reliquit:

Librum de consolatione Ecclesiae, qui incipit: Regi Regum circa exemplum etc. quem librum Imperatori Sigismundo post Concilium Constantiense propinavit in die S. S. Philippi et Jacobi, sicut ipse fatetur in postillis suis sermone, qui incipit: Simile est regnum coelorum homini, qui seminat bonum semen. Hoc opus de consolatione primum prodiit Coloniae 1488 per Joannem de Lubeck post tomum I Concilii Constantiensis per Hermanum von der Hardt.

Cosmologium sive librum apum.

Tractatum de Conceptione immaculatae Virginis.

Sermones multos de festivitatibus Virginis gloriosae.

Sermones aestivales et hyemales super Evangelia.

Librum super decem praecepta.

Librum de intensione et remissione formarum contra Marsilium de Padua.

Logicam parvam et magnam.

Quadragesimale egregium, quod habetur Coloniae in nostra libraria. Hucusque Joannes Schiphowerus.

Albertus Fabricius in Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, sive latinitatis, libro XIX, pag. 644.

In eadem Bibliotheca per Joannem Dominicum Mansi correcta, illustrata et aucta, tomo VI, pag. 229, col. II. Patavii 1574.

Christianus Jöcher in universali Lexico Eruditorum, tomo IV, col. 1726. [P. 952]  

Josephus Pamphilus in Chronicis Ordinis nostri, fol. 72. Romae 1581. Sed male asserit quod natione fuerit Hispanus.

Thomas Gratianus in Anastasi Augustiniana, pag. 169. Antuerpiae 1613.

Thomas de Herrera in Alphabeto Augustiniano, tomo II, pag. 456, col. II. Madriti 1644.

Philippus Elssius in Encomiastico Augustiniano, pag. 650. Bruxellis 1654.

Luigi Torelli ne’ Secoli Agostiniani, tomo VI, carte 465, num. 25.

Dominicus Antonius Gandolfus in Dissertatione historica de 200 Scriptoribus Augustinianis, pag. 331.

Conradus Gesnerus in Bibliotheca universali et Catalogo omnium Scriptorum, fol. 135. Tiguri 1545.

In eadem Bibliotheca per Josiam Simlerum recognita et in duplum aucta, pag. 90, col. I. Tiguri 1583.

**************************************************************

de Urimaria vel potius de Frimaria Henricus, natione Germanus, Patria Thuringus ex pago Frimariae in Saxonia, vixit Saeculo 14. S. Theologiae Doctor Parisiensis, in qua Universitate multis annis Moderator Cathedrae tam Philosophicae quam Theologicae salutabatur, postea in Germaniam reversus, in praestantioribus civitatibus diversas cathedras scholasticas rexit, egitque Regentem studiorum Pragae, et Provinciae Thuringo Saxonicae Caput. Anno 1290 Ratisbonae Capitulo Generali praesens erat, sicut et Comitiis Generalibus, quae anno 1300 Neapoli celebrabantur. Arimini anno 1318 in consessu Generali examinator studentium promovendorum in quocunque studio alicujus Provinciae in Germania constitutus fuit, nam, teste Guilielmo Eysengrein, in catalogo testium veritatis fuit vir et moribus et doctrina insignis, omni literatura suae aetatis nobilissimus, Philosophus, Orator atque Poeta celebris, jure consultus clarissimus, Theologus Sacrarum legum exercitatissimus. In hoc eximio Religioso an pietas vel doctrina praevaluerit? difficile decidendum est. Alphonsus enim ab Orosco et Hieronymus Seripandus cum multis ex nostris et exteris eum Catalogo Beatorum inserunt, voluntque, quod anno Domini 1340 ad coelum migraverit. Operibus suis tam exaratis, quam prelo typographico evulgatis posteritati memorabilem se effecit, quorum index est subsequens:

Liber de quatuor instinctibus, Divino, Angelico, diabolico, mundano. Venetiis 1498 per Jacobum Penzium de Leuco, in 8. In hac edizione Henricus erronee dicitur Domenicanus, nam ipse Echardus, Ordinis S. Dominici Henricum, Ordini nostro adiscribit. Ulterius Opus hoc impressum fuit Hagenoae 1513. Parisiis 1514, in 12. Antuerpiae 1652, in 8. Michael Maittaire in Annalibus typographicis parte II, tomi I, pag. 677. M.S. exstat in Bibliotheca Dresdensi, Lunaelacensi Claustro Neoburgensi, ac aliis. [P. 953]

Liber de perfectione interioris hominis Mag. Henrici de Frimaria excerptus ex Sanctorum Patrum collationibus et institutionibus. M. S. Codex membr. exaratus 1433, in Bibliotheca Heilsbrunensi. In nostra ad S. Marcum Mediolani, et in libraria nostra Monachii sub hac inscriptione: Liber de perfectione spirituali hominis interioris Mag. Henrici de Frymaria, Ord. S. Augustini. In fine: Explicit Liber de perfectione spirituali interioris hominis studiose conceptus per Mag. Henricum de Frimaria S. Thologiae Professorem Ord. Heremit. S. Augustini ex libris Collationum et Institutionum Sanctorum Patrum: pro cujus salute omnes Divinam clementiam humiliter supplicat exorare, qui hujus libri usum habuerint. Completus et scriptus anno Domini 1416 proxima feria quinta post Nativitatem B. V. Mariae. Item in Argentinensi Equitum Hierosol. Continet capita 24: primum agit de octo vitiis principalibus. Unde patet librum I de vitiis Capitalibus et eorum remediis, cujus Prologus incipit: Quia multa probabilia etc. Tractatus, sive primi capitis initium: Quia menti rationali etc. et libros 24 de collatione Sanctorum Patrum idem opus esse: ideo Trithemius non bene singula distinguit. Opinionem hanc confirmat P. Martinus Kropf, qui in Bibliotheca Mellicensi recenset. Erhardi Geutt de Westhofen Mellicensis Monachi opus, cujus titulus: Collectio Sententiarum et exemplorum ad profectum vitae Religiosae ex Sanctis Patribus, aliisque Authoribus, maxime ex collatione Henrici de Frmaria excerptorum.

Henrici de Urimaria tractatus decem Praeceptorum, sive expositio trivaria in decem praecepta Nicolai Lyrani nomine edita Coloniae 1498, in 8, nostro Henrico tribui Miraeus pag. 80 in auctario annotavit, atque in M. S. codice Bibliothecae Quedlinburgensis. In Bibliotheca Paulina Lipsiensi inter M.S.S. cathedralis Ecclesiae Wigorniensis. Et in Bibliotheca Bodleiana in Anglia.

Tractatus Mag. Henrici de Urimaria de adventu Verbi in mentem. M. S. membr. in Bibliotheca Heilsbrunensi, qui idem est cum illo, quem Millensius de conceptu Mentali appellat. Hoc M. S. exstat in nostra Bibliotheca Monacensi.

Henrici de Allemania, Ord. FF. Herem. S. Augustini super omnes libros Ethicorum copiosissima commentaria minutissimo charactere exarata 1310 et Annibaldo Atrebatensi Canonico dicata. Asservantur in Bibliotheca Heilsbronensi. Item Bononiae in nostra.

Additiones ad libros sententiarum una cum comment. Aegidii Romani. Coloniae 1513, in fol. Basileae 1497 ex Officina Nicolai Kesler, in fol.

Passio Domini nostri literaliter et moraliter explanata, impressa a Joanne Weissenburger, Landshut, in 4, exstat in nostra libraria Viennensi in Austria. Parisiis 1514 et Hagenoae 1517.

De Spiritibus, eorumque discretione cum vita Henrici de Urimaria opera P. Cornelii Dielman Augustiniani. Antuerpiae 1652 apud Cnobbarum, in 8.

Tractatus pro conceptione B. V. Mariae cum aliis 19 aliorum Authorum collecti et editi a Petro de Alva. Lovanii 1664, in 4.

Tractatus de origine Fratrum Eremitarum editus est Venetiis 1514 teste Emmanuele Leal.

Confessionale Mag. Henrici de Urimaria scriptum 1460. Hoc M. S. habetur in nostra Bibliotheca Patavina, teste Jacobo Philippo Thomasino, pag. 75. [P. 954]

Tractatus de virtutibus moralibus. Codex membr. in fol. Existit in nostris Bibliothecis Carbonaria et Patavina.

Comment. in utrumque testamentum, teste Fabiano Justiniano in Indice Scriptorum super Sacram Scripturam.

Liber super Cantica Canticorum.

Liber de quatuor sensibus S. Scripturae nondum editus.

Expositio Decretalis. Cum Marthae de celebrazione Missarum.

Quodlibeta tria, duo Parisiis disputata.

Liber de incarnazione Verbi.

Manuale Sacerdotum.

Liber de Exemtione.

Sermones de tempore et Sanctis.

Liber super orationem Dominicam et salutationem Angelicam.

Liber de nocturnis illusionibus.

De mortificatione propriae voluntatis.

De occultatione vitiorum M. S. in Bibliotheca Paulina Lipsiae.

Joannes Trithemius de Scriptoribus Ecclesisticis, pag. 241. Coloniae 1546.

Conradus Gesnerus in Bibliotheca universali et Catalogo omnium Scriptorum, fol. 312. Tiguri 1545.

In eadem Bibliotheca per Josiam Simlerum recognita et in duplum aucta, pag. 282, col. I. Tiguri 1574.

In eadem Bibliotheca a Joanne Jacobo Frisio ex Bibliotheca Caesarea Viennensi amplificata, pag. 334, col. I. Tiguri 1583.

Guilielmus Eysengrein in catalogo testium veritatis, fol. 138. Dilingae 1565.

Louis Moreri dans le grand dictionaire historique, tome III, pag. 483, col. I. Paris 1718.

Elias du Pin dans la Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques.

Casimirus Oudin in Comment. de Scriptoribus Ecclesiasticis, tomo III, col. 911.

Guilielmus Cave in historia literaria Scriptorum Ecclesiasticorum, tomo II, in Saeculo Wiclesiano, pag. 41, col. I.

Joannes Gottfrid Olearius in Bibliotheca Scriptorum Ecclesisticorum, tomo I, pag. 327.

Antonius Possevinus tomo II apparatis sacri.

Sixtus Senensis libro IV Bibliothecae sanctae, pag. 244.

Petrus de Alva in Bibliotheca Conceptionis.

Hippolitus Marraccius in Bibliotheca Mariana, pag. 567.

Jacobus Philippus Thomasinus in Bibliotheca Patavina. M. S. S., pag. 75, col. II.

Albertus Fabricius in Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, sive latinitatis, libro VI, pag. 628 et libro VIII, pag. 689.

In eadem Bibliotheca per Joannem Dominicum Mansi correcta, illustrata et aucta, tomo III, pag. 231, col. II. Patavii 1574.

Christianus Jöcher in universali Lexico Eruditorum, tomo II, col. 1503.  

Jordanus de Saxonia libro II, cap. 4, H. 12 et 22 vitas Fratrum. Leodii 1625.

Josephus Pamphilus in Chronicis Ordinis nostri, fol. 40 et 41. Romae 1581.

Thomas Gratianus in Anastasi Augustiniana, pag. 91. Antuerpiae 1613. [P. 955]

Felix Milensius in Alphabeto pag. 36. Pragae 1613.

Nicolaus Crusenius in Monastico Augustiniano, parte III, cap. 11, pag. 146. Monachii 1623.

Thomas de Herrera in Alphabeto Augustiniano, tomo I, pag. 329, col. I. Madriti 1644.

Philippus Elssius in Encomiastico Augustiniano, pag. 274. Bruxellis 1654.

Luigi Torelli ne’ Secoli Agostiniani, tomo V, carte 522, da num. 3 fino a num. 25.

Dominicus Antonius Gandolfus in dissertatione historica de 200 Scriptoribus Augustinianis pag. 166. Romae 1704.

**************************************************************

de Usingen Bartholomaeus Arnoldi, natione Germanus, Patria Nassoviensis Usingensis, Alumnus Provinciae Thuringo-Sa­xonicae, vixit Saeculo 16. S. Theologiae Magister totis 30 annis in Academia Erfordiensi docendo moratus est. Joannes Curio epistola praefixa ad Epitomen totius Philosophiae naturalis editio­ne secunda facta Erfordiae 1543 ad R. D. Nicolaum Hopfnerum Abbatem Homburgensis Coenobii in ejus laudem his excurrit verbis: vir in nullo non disciplinarum genere exercitatissimus, et in Consiliis prudentissimus adeo, ut a summis Christiani orbis Monarchis saepius gravissimis negotiis discutiendis adhibitus fuerit. Pietas vero, sanctimonia vitae et morum probitas in eo, dum viveret, tam illustres exstiterant, ut modo hac vita corpo­rali functus, Divorum catalogo adscriptus credatur. De multijuga eruditione hic quod attinet dicere? cui illa ex pluribus ejus operibus, cum sacris (erat enim Theologiae Professor) tum pro­fanis adhuc exstantibus non manifestissima? benignitas vero in juvandis et provehendis ingenuorum puerorum studiis non obscura, sed cuivis obvia et exposita etc. Anno 1523, dum in monte B. V. Mariae Erfurti concionabatur, in cujus Ecclesia col­legiata diu ordinarius Praedicator erat, acerrime reprehendit conniventiam utriusque Magistratus Ecclesistici et Saecularis. Illo anno jam praedixit jacturam fidei catholicae ob nimiam cun­ctationem Praesidum, Principum et Magistratuum, praedixit etiam rebellionem et bellum rusticorum; quod non paulo post in flammas erupit. Quapropter ab Apostatis utriusque sexus contumelias, contemptus et persecutiones non leves perpessus est. Tandem anno 1532 septuagenarius Herbipoli piissimam suam animam Deo reddidit, sepultusque fuit in nostra Ecclesia cum hoc lapidi insculpto Epitaphio: Mnemosynon Rel. P. Bartholomaei de Usingen, Theologi integerrimi, Ecclesiae contra Lutheranos invicti Propugnatonis hic locatum anno 1532. J.H.S. M.R.A. [P. 956] Anno 1532 quinto Idus Septembris mortem obiit Eximius vir Bartholomaeus Arnoldi d’Usingen S. Theologiae, atque Augu­stinianae Religionis Professor, acerrimus hac tempestate adversus catholicam Religionem sentientes impugnator, cujus anima requiescat in pace. Amen. Nominis sui memoriam vivaciorem reddunt sequentes ab eo conscripti et editi libri:

Confutatio sermonis Egidii Mechler Apostatae. Erfordiae 1524. Exstat in Bibliotheca civica Viennensi in Austria.

Liber in quo respondet nebulis Culsameri apostatae, qui quodam fuit Parochus in Gochseim prope Schweinfurtum.

Collectanea duo sermonum in omnia festa B. V. Mariae, et Dominicas.

Liber polemice scriptus de Sacramentis, in 8.

Comment. in quatuor libros sententiarum.

Philosophia naturalis. Basileae 1511 et Lipsiae 1499 per Wolfangum Stockel. Haec editio reperitur in nostra Bibliotheca Monacensi.

Exercitium veteris artis. Basileae 1507 per Nicolaum Kesler, in 8. Incipit: Circa principium veteris artis quaeritur.

Purgatorium contra Lutheranos per Scripturam et rationem probatum, et de liberatione animarum ex eo per suffragia vivorum. Herbipoli 1527, in 8.

Libellus de duabus disputationibus contra eosdem. Basileae 1537.

De falsis Prophetis tam in persona, quam in doctrina vitandis. Erfordiae 1525, in 4.

De Praedicatione Evangelii, qnibus scilicet debeat conformiter Evangelium praedicari. Erfordiae 1525, in 4.

Parvulus loyce primus. Lipsiae 1499 per Wolfangum Stokei, in 4. Michael Maittaire in Annalibus typographicis, tomo V, pag. 339, exstat etiam in nostra Bibliotheca Viennensi in Austria.

Concertatio haud inelegans Culsameri Lutherani, et Fr. Bartholomaei de Usingen de variis catholicae Religionis capitibus. Argentinae 1523 per Joannem Grienninger, in 4. Exstat in Bibliotheca regia Parisiis.

Libellus de meritis bonorum operum, in quo respondet ad instructionem Fr. Mechlers de bonis operibus, et ad Evangelium Culsameri, qund ille praedicavit in expulsionem Erfordiani Cleri contra factionem Lutheranam. Erfordiae 1525, in 4, etiam in Bibliotheca regia Parisiis.

Libellus adversus Hannerum Noricam Principi, Episcopo Herbipolensi Conrado de Thungen dicatus, in 4. Hunc Author sic finit: haec semel dixisse satis est, [P. 957] nihil amplius addam anno 1526 die Mercurii post festum Matthiae pridie Calend. Martias, qua die maxima inundatio Magani apud Herbipolenses.

Concionale in omnia festa et Dominicas per annum scriptum 1529, in 8.

De Coelibatu Sacerdotum novae legis respondet ad Sermonem Langii de matrimonio Sacerdotali, quem fecit Erfordiae, in nuptiis Culsameri Sacerdotis. Erphurdiae 1525, in 4.

Contra rebaptizantes, seu confutatio eorum, quae Lutherus scripsit in rebaptizantes. Coloniae 1529 apud Joannem Cymnicum, in 8.

De Missa stabilienda.

De Conjugio Sacerdotum.

De Incarnatione et adoratione Sanctorum.

Confutatio Sermonis Lutheri super Salve Regina.

Confutatio Lutheri super Regina coeli.

Confutatio Sermonis Lutheri de nativitate B. Virginis Mariae.

Sermones propria manu scripti, teste Augustino Mario, pro Episcopo Herbipolensi. Exstant Herbipoli.

Sermo anno 1522 ipso festo Petri et Pauli Apostolorum Erphurdiae habitus in Monte S. Petri de Ecclesia catholica sub Epigraphe: super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. Matthaei 16 sermo duas complectitur partes. Prima demonstrat, quod Ecclesia sit congregatio fidelium in recta fide et Sacramentorum societate. Secunda, quod petra supra quam dixit, se aedificaturum Ecclesiam, sit Petrus.

Sermo de sancta cruce. Erfordiae 1524, in 4.

Libelli plures scholastici.

Interpretatio in Donatum.

Regulae et Figurae constructionis cum vitiis Grammaticalibus.

De his et aliis ejus libris, teste Antonio Höhn, Bibliotheca nostra Herbipolensis magnum possidet  thesaurum.

Joannes Trithemius de Scriptoribus Ecclesisticis, pag. 440. Coloniae 1546.

In Bibliotheca Conradi Gesneri per Josiam Simlerum recognita et in duplum aucta, pag. 86, col. I. Tiguri 1574.

In eadem Bibliotheca per Joannem Jacobum Frisium ex Bibliotheca Caesarea Viennensi amplificata, pag. 107, col. I. Tiguri 1583.

Antonius Verdier in supplemento Epitomes Bibliothecae Gesnerianae, pag. 11, col. I.

Joannes Gottfrid Olearius in Bibliotheca Scriptorum Ecclesisticorum, tomo I, pag. 109.

Christophorus Motschmann in Erfordia literaria.

Franciscus Swertius in Athenis Belgicis, pag. 157.

Valerius Andreae in Bibliotheca Belgica, pag. 110.

Ioannes Franciscus Foppens in Bibliotheca Belgica, tomo I, pag. 130, col. I.

Albertus Fabricius in Bibliotheca latina mediae, et infimae aetatis, sive latinitatis, libro XX, pag. 859.

Christianus Jöcher in universali Lexico Eruditorum, tomo IV, col. 1747. Lipsiae 1751. [P. 958]

Josephus Pamphilus in Chronicis Ordinis nostri, fol. 109. Romae 1581.

Thomas Gratianus in Anastasi Augustiniana, pag. 48. Antuerpiae 1613.

Felix Milensius in Alphabeto pag. 9. Pragae 1613.

Nicolaus Crusenius in Monastico Augustiniano, parte III, cap. 35, pag. 192. Monachii 1623.

Thomas de Herrera in Alphabeto Augustiniano, tomo I, pag. 114, col. II. Madriti 1644.

Philippus Elssius in Encomiastico Augustiniano, pag. 115. Bruxellis 1654.

Luigi Torelli ne’ Secoli Agostiniani, tomo VIII, carte 180, num. 16. Bologna 1686.

Dominicus Antonius Gandolfus in dissertatione historica de 200 Scriptoribus Augustinianis pag. 89. Romae 1704.

Antoninus Höhn in Chronologia Provinciae Rheno-Svevicae, pag. 196. Herbipoli 1744.

**************************************************************

de Uzeda Petrus Querrero, natione Hispanus, Alumnus Provinciae Castellae, Filius Coenobii Toletani, vixit Saeculo 16. S. Theologiae Magister in Universitate Salmanticensi exstitit Sa­crorum librorum interpres, et Compluti Professor publicus; vir in Philosophicis, Theologicis et Sacrae Scripturae disciplinis famosus, nec non Poeta celeberrimus, cujus testimonium perhibent ejus scripta, misit enim 1576 Reverendissimo Patri Priori Generali:

Sylvam suarum lectionum super Apocalypsim.

Conciones B. Thomae de Villa nova in ordinem redactas et meliore latinitate exornatas typis submisit.

Nicolaus Antonius Hispalensis in Bibliotheca Hispana, tomo II, pag. 201, col. II.

Christianus Jöcher in universali Lexico Eruditorum, tomo IV, col. 1761.

Thomas Gratianus in Anastasi Augustiniana, pag. 155. Antuerpiae 1613.

Thomas de Herrera in Alphabeto Augustiniano, tomo II, pag. 286, col. II. Madriti 1644.

Philippus Elssius in Encomiastico Augustiniano, pag. 572. Bruxellis 1654.

Luigi Torelli ne’ Secoli Agostiniani, tomo VIII, carte 628, num. 19. Bologna 1686.

**************************************************************

 

ment-wrap:auto; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column; mso-height-rule:exactly;mso-element-linespan:2'>Thomas de Herrera in Alphabeto Augustiniano, tomo II, pag. 286, col. II. Madriti 1644.

Philippus Elssius in Encomiastico Augustiniano, pag. 572. Bruxellis 1654.

Luigi Torelli ne’ Secoli Agostiniani, tomo VIII, carte 628, num. 19. Bologna 1686.

**************************************************************

 

v> html>